Fremkommelighedsmanifest: Skab bedre fremkommelighed i Valby. Byg grønne forbindelser og Meget mere Metro

Lad os binde Valby bedre sammen – øg fremkommeligheden! Jeg arbejder for at bygge en bedre infrastruktur med Meget Mere Metro, langt bedre genveje til cykeltransporten og dermed skabe bedre fremkommelighed for alle trafikanter. Venstre på rådhuset arbejder for en principbeslutning om at metrobetjening af Kløvermarken og Refshaleøen, bliver fulgt op af en plan for […]