Trafik og infrastruktur

#Fremkommelighed Og Meget Mere Metro

København skal fungere

Det er essentielt at København har den infrastruktur der gør at det fungerer at bo i en storby. Det vil sige at det er vigtigt at sikre fremkommelighed for alle. Uanset om du er gående, cyklende, kører i bil eller lastbilen der skal levere varer og serviceydelser til vores dejlige og uundværlige butikker og erhverv.

Derfor er enkel og hurtig offentlig transport en højprioritet – det vil sige meget mere Metro. Som jeg ser det, så skal der i København være så meget metro at anden offentlig transport stort set ikke er nødvendig.

Cykelstier er en god løsning. Det sikrer den gode fremkommelighed – bortset fra når det etableres på bekostning af den øvrige trafik.

Helt generelt skal den kørende transport også have plads på vejene. Nordhavnstunnel og lignende opdatering af vejene der kan sikre bedre fremkommelighed skal opprioriteres. Og så må vi ikke glemme parkeringspladserne. Københavnere skal også have mulighed for at have en bil – og et sted at sætte den.

København bør overveje en langt større anvendelse af ensrettet trafik, da det giver væsentligt bedre muligheder for trafikafvikling – for ALLE trafikanter.