Fremkommelighedsmanifest: Skab bedre fremkommelighed i Valby. Byg grønne forbindelser og Meget mere Metro

Lad os binde Valby bedre sammen – øg fremkommeligheden! Jeg arbejder for at bygge en bedre infrastruktur med Meget Mere Metro, langt bedre genveje til cykeltransporten og dermed skabe bedre fremkommelighed for alle trafikanter. Venstre på rådhuset arbejder for en principbeslutning om at metrobetjening af Kløvermarken og Refshaleøen, bliver fulgt op af en plan for […]

Forpligt kommunen til at etablere parkeringsanlæg ved nybyggeri – start med ét P-anlæg under Toftegårds Plads og byg Meget Mere Metro!

Et nyt bibliotek på Toftegårds Plads er på vej – og det er storartet. Der er ovenikøbet i kommunens budget for 2022 bevilget penge til at etablere pladsen ved biblioteket.  Hvorfor er kommunen ikke forpligtet til at undersøge muligheden for at etablere offentlige parkeringsanlæg hver gang der skal opføres en offentlig bygning?  Parkeringsproblemerne vokser konstant i København, og med 2,1 […]