Fremkommelighedsmanifest: Skab bedre fremkommelighed i Valby. Byg grønne forbindelser og Meget mere Metro

Lad os binde Valby bedre sammen – øg fremkommeligheden!

Jeg arbejder for at bygge en bedre infrastruktur med Meget Mere Metro, langt bedre genveje til cykeltransporten og dermed skabe bedre fremkommelighed for alle trafikanter.

Venstre på rådhuset arbejder for en principbeslutning om at metrobetjening af Kløvermarken og Refshaleøen, bliver fulgt op af en plan for Metro til Valby.

Valby skal have en direkte Metrolinje til centrum – 6 minutter fra Valby station til Nørreport!

Hospitalsmetrolinjen (Bispebjerg til Hvidovre hospitaler) skal prioriteres og bygges snarest muligt. Og i området mellem Vigerslev Alle og Holbækmotorvejen skal der bygges et stort Park & Ride anlæg, hvor der skal være direkte forbindelse til en Metrostation. Det vil begrænse trafikmængden i Valby til glæde for os beboere.

Der skal også bygges gode grønne forbindelser gennem Valby – og en forbedring af de bestående forbindelser. Som jeg ser det mangler der tre forbedringer, som vil gøre det meget nemmere at være cyklist.

  1. Cykelstien på Valby Langgade. Men det skal være en løsning hvor vi laver ensretning af trafikken, som jeg tidligere har skrevet om. En løsning så fremkommeligheden øges, træer og parkeringspladser bevares og cykelstierne får en størrelse som faktisk løser det kapacitetsbehov der er på strækningen. Dét fik Venstre undersøgt i budgetforhandlingerne til budget 2022 – og der er flere fordele ved denne løsning jf. budgetnotatet fra Teknik og Miljøforvaltningen. Denne løsning bør følges af en opgradering af forbindelsen langs banen fra Gl. Jernbanevej til Carlsberg. Der mangler ordentlige forhold for gående og en bedre belysning – og lidt afstribning på vejen.
  2. Cykelforbindelse mellem Folehaven, Grønttorvet, FLS-grunden og forbindelsen til stien ved Vigerslev Allé skole, hvor der allerede er forbindelse under baneterræn til Valby Langgade. Det kræver en cykelbro over Folehaven og en bro mellem Grønttorvet/FLS.

Jeg vil også foreslå at tunnelen under banen mellem Lyshøjgårdsvej/Valby Langgade opgraderes, for den er uoverskuelig og derfor småfarlig – specielt for fodgængere.

  • Til sidst bør der kigges på den nuværende cykelforbindelse som løber langs togbanen mellem Ny Ellebjerg og mod Vigerslev Alle station. Der bør etableres bedre til- og frakørselsforhold til den cykelrute fra og til Gammel Køge Landevej. Det vil åbne for en genvej over til Vestre kirkegård og dermed en god forbindelse videre til Carlsberg.

Vi skal ikke lade os begrænse. Jeg mener at Valby fortjener bedre og at Valby vil videre! Videre med Meget mere Metro og meget bedre cykelstier.