Forpligt kommunen til at etablere parkeringsanlæg ved nybyggeri – start med ét P-anlæg under Toftegårds Plads og byg Meget Mere Metro!

Et nyt bibliotek på Toftegårds Plads er på vej – og det er storartet. Der er ovenikøbet i kommunens budget for 2022 bevilget penge til at etablere pladsen ved biblioteket. 

Hvorfor er kommunen ikke forpligtet til at undersøge muligheden for at etablere offentlige parkeringsanlæg hver gang der skal opføres en offentlig bygning? 

Parkeringsproblemerne vokser konstant i København, og med 2,1 millioner personbiler i Danmark, er flere restriktioner ikke vejen frem. Der etableres tidsbegrænset parkering flere og flere steder rundt omkring i byen, fordi trykket på de eksisterende pladser er over 100%. Det duer ikke at man som bruger af byen – og som beboer ikke kan parkere sin bil. Vi er nødt til at etablere de pladser som er nødvendige og det er bedst hvis det kan ske under jorden. 

Lad os gå forrest her i Valby. 

Etablér et stort parkeringsanlæg under det kommende bibliotek på Toftegårds Plads. Fordelene er til at få øje på.  

  1. Der vil være færre biler der kører hele vejen ind til centrum. 
  1. Der vil blive flere P-pladser til områdets beboere. 
  1. Valbys nye ”kulturens plads” vil have mulighed for at tiltrække kunder lidt længere fra, fordi det nu vil være muligt at sætte bilen. 

Så ville det jo også være fantastisk, hvis der ved samme lejlighed blev tænkt i fortsættelsen af Metrolinjen og få etableret ”Hospitals-Metro-linjen”, hvor det ville være logisk, at der blev placeret en Metrostation under Toftegårds Plads (Nord) med forbindelse til Valby station, så der kan komme et fint trafikalt samspil. 

Figur 1 Illustration Metroselskabet 

Samtidig vil vi kunne begynde at indfri en gammel klimagæld, og få ryddet op i den forurening der ligger under asfalten på Toftegårds Plads. 

Så start udgravningen og byg fundamentet til Valbys nye kulturplads, en plads hvor det også er muligt at parkere sin bil – og skifte til Metro. 

René Bredal 

Din lokale Valbykandidat til kommunalvalget i 2021 for Venstre – Danmarks Liberale Parti